Wielokąt foremny to wielokąt, którego wszystkie boki mają jednakową długość i wszystkie kąty wewnętrzne mają te samą miarę.

Przykłady wielokątów foremnych:

trójkąt foremny (równoboczny)

czworokąt foremny (kwadrat

pięciokąt foremny

sześciokąt foremny

siedmiokąt foremny

ośmiokąt foremny

dziewięciokąt foremny

dziesięciokąt foremny