Zaraz po pierwszej wojnie bałkańskiej, która wybuchła w 1912 roku wybuchła druga wojna bałkańska w 1913 roku. Sytuacja na Półwyspie Bałkańskim nadal pozostawała zaogniona, co prowadziło  do pogorszenia stosunków między mocarstwami europejskimi ,które popierały wrogie sobie strony konfliktu. Z tego powodu Bałkany jako region Europy będący miejscem wielu napięć na tle narodowościowym i religijnym nazwano " kotłem bałkańskim". 

"Kocioł bałkański" to też satyryczna ilustracja, na której autor ukazał przedstawicieli europejskich mocarstw ,którzy utknęli na kotle z napisem "bałkańskie kłopoty". Byli to przywódcy takich państw jak :Niemcy ,Rosja ,Wielka Brytania, Austro-Węgry i Francja.