Wzór na pole kwadratu: P= a×a

Wzór na pole prostokąta: P= a×b

Wzór na pole trójkąta: P= a×h/2

Wzór na pole równoległoboku: P= a×h

Wzór na pole rombu: P= e×f/2

Wzór na pole trapezu: P= (a+b)×h/2