- Szkoła rycerska była szkołą średnią, ogólnokształcącą z przedmiotami zawodowymi.. - Przyjmowano młodzieńców pochodzenia szlacheckiego w wieku 16-18 lat.. - nauka trwała 6 lat. - program : język polski, .j. niemiecki, j.francuski, matematyka, prawo, rysunki, zasady fortyfikacji, musztra.  W 1768 reforma szkoły. - obniżono wiek przyjętych do 8-12 lat.  - Przez 4 lata uczono kadeta przedmiotów ogólnokształcących  ( j. nowożytne, łacina, historia, geografia, matematyka, rysunki, filozofia ). -  w 5 i 6 roku nauki były dwa równoległe ciągi : wojskowy i cywilny.

- siedzibą szkoły był Pałac Czartoryskich.  ( obecnie rektorat Uniwersytetu Warszawskiego )

- gabinety, pomoce naukowe, bogata biblioteka.

- wychowanie moralne i obywatelskie. '

"Katechizm rycerski" napisał komendant szkoły Ksiąze Adam Kazimierz Czartoryski. Był to swoisty kodeks morlany.

- - BÓG- HONOR CNOTA- Takie wartosci przekazywano Kadetom.

- Szkołę rycerską ukończyli m.in Tadeusz Kościuskzo, Julian Ursyn Niemcewicz, Jakub Jasiński, Karol Kniaziewicz.

- Szkoła rycerska przetrwała do 1794 roku.