Stożek jest bryłą obrotową, powstającą przez obrót trójkąta prostokątnego wokół jednej z jego przyprostokąnych.

Ostrosłup może się składać z dwóch rodzajów trójkątów prostokątnych:

1. Trójkąt 30°, 60°, 90° 

naprzeciwko 30° zawsze jest ,,a'' ( ten bok, na który otwiera się 30° )

naprzeciwko 60° jest a√3

ostani bok jest równy 2a 

2. Trójkąt 45°, 45°, 90° ( równoramienny ) 

przeciwprostokątna jest równa a√2

pozostałe boki są ,,a''

Oznaczenia:

H - wysokość stożka

l - tworząca ( jest ,,przyprostokątną'' stożka )

r - promień

d - średnica

Wzory 

V =  ​ 1/3πr2 ( jedna trzecia razy pi r do kwadratu ) lub 1/3 PpH ( jedna trzecia pola podstawy razy wysokość )

r/l = α/360° ( r na l równa się alfa na 360 stopni. To jest jak obliczyć r posiadając tylko stopień w siatce stożka i tworzącą )

Pb = πrl 

Pc = πr2 + πrl ( pi r do kwadratu dodać pi r razy l ) 

 

Jak policzyć l, H lub r ?

Kiedy szukamy na przykład l, wystarczy odpowiednio policzyć to twierdzeniem Pitagorasa.  Należy pamiętać, że l jest przeciwprostokątną trójkąta prostokątnego tworzącego stożek( tworzącą ) więc w tym twierdzeniu musi być ona podniesiona do kwadratu po znaku rówania

 

Alfa ( α )  jest kątem pomiędzy tworzącymi stożka, trójkątem składającym się z tworzących i średnicy podstawy stożka.