Skoro współczynnikiem liczbowym wielomianu 8xyz jest 8, to współczynnikiem liczbowym wielomianu xyz jest 0.

  • Prawda
  • Fałsz

 

Fałsz, ponieważ współczynnikiem wielomianu xyz jest 1.