Oś symetri-  Każda figura obrucona o 180º wokół swojego środka  wygląda tak samo jak przed jej obróceniem