Liczba jest podzielna przez 2 gdzy jej ostatnia cyfra jest parzysta

Liczba podzielna jest 10 gdy jej ostatnią  cufrą jest zero

Liczba jest podzielna przez 5 gdy jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5

Liczba jest podzielna przez 3 gdy suma jej cyfr jest liczbą podzielną przez 3

Liczba jest podzielna przez 9 gdzy suma jej cyfr jest liczbą podzielną przez 9