Od sumy liczb a i b odejmij sumę podwojonej liczby a i liczby o 4 większej od b.

 

Zdaje mi się że będzie tak:

(a+b) - (2a+b+4)

 

 

Pozdrowionka!