1.przyległe:

- mają jedno ramię wspólne

- suma miar kątów przyległych wynosi 180º

2. wierzchołkowe:

- leżą na przecinających się prostych

- wierzchołek jest kątem wspólnym

- są  równe

- α+β=180º

3.odpowiadające:

- α=β

4.naprzemianległe:

- γ=β

-α=δ