• Suma miar kątów wewnętrznych trójkąta jest równa 180°. α+β+γ=180°

• Suma miar kątów ostrych w trójkącie prostokątnym wynosi 90°.

• Kąty przy podstawie trójkąta równoramiennego mają równe miary.

• Suma miar kątów przy ramieniu trapezu jest równa 180°.

• Przeciwległe kąty równoległoboku są równe.

• Suma kątów przy dowolnym boku równoległoboku jest równa 180°.