1. Podaj argumenty,dla których funkcja (f) przyjmuje wartości nieujemne. Obliczu pole figury ograniczonej wykresem tej funkcji i osiami układu wwspółrzędnych.                                                                     

c) f (x) =5/2 x -5/2                                                                       

5/2 x - 5/2 = 0

5/2x= 5/2 /:  5/2

x0 = 1

x=0

y-2,5

p∆= 1/2 •2,5 :2 = 1,25 

f (x) >0