Jeżeli mamy dwa ułamki o tych samych mianownikach to większy jest ten,który ma większy licznik