chef-szef kuchni

chat-rozmawiać

check tickets-sprawdzać bilety

earn a lot of money-zarabiać mnustwo pieniendzy 

Queen s piper-krulewski dudziarz