chef - szef kuchni

chat - rozmawiać

check tickets - sprawdzać bilety

earn a lot of money - zarabiać mnóstwo pieniędzy 

Queen's piper - królewski dudziarz