• Przewidywania poparte dowodami np: Gdy widzimy że na niebie są czarne chmury więc możemy stwierdzić, że będzie podać : It's going to rain. - Będzie padać. 
  • Zamierzenia, plany i intencje np: I'm not going to wear this dress!- Nie będę nosić tej sukienki!