yellow-żółty

white-biały

He hasn't blue eyes - On nie ma niebieskich oczu