Altriuzm (postawa) - bezinteresowna troska (pomoc) o dobro innych ludzi, przeciwieństwo egoizmu. Termin wprowadzony przez A. Comte'a. W znaczeniu potocznym skłonność do poświęceń.