• romantyczność - to sposób postrzegana świata wypływająca z nowej filozofii znajdującej z nowej filozofii znajdującej z empiryzmem i racjonalizmem a także styl życia i tworzenia. Mowa np: o romantycznych pozach miłości,krajobrazie. 

romantyzm - to epoka w literaturze i kulturze barwiący od końca XVIII do Wiosny Ludów ( 1848r) a w Polsce do 1863r.

• początek polega polskiego romantyznmu uznaje się rok 1822 kiedy Adam Mickiewicz wydał pierwszy ban ,,Bezy" w,którym znalazły się Ballady i Romarze.                                                                                            Nazwa epoki podchodzi od przymnika romantycznych "czyli mówiący pobudzający do marzeń niesamowity niezwyczajny. W Europie dążenia do demokratycznych przemian,ale o wyzwolenie narodowe.