Wydaje się, że problem, którego dotyczy powieść Stefana Żeromskiego pt. „Syzyfowe prace”, czyli rusyfikacja młodzieży, jest nieaktualny, gdyż nasz kraj nie jest pod zaborami,tak jak to było kilkadziesiąt lat temu. Lecz niestety, wielu młodych ludzi w czasach współczesnych w ogóle nie interesuje się sprawami własnej ojczyzny.Celem tej pracy jest potwierdzenie tezy, że powieść ta jest utworem o młodzieżyi dla młodzieży. Na poparcie mojego stanowiska mogę przywołać wiele różnych argumentów.Po pierwsze, czytając tę książkę możemy się wczuć w role głównych bohaterówi zastanowić się, czy jako młodzi ludzie jesteśmy w pełni świadomi naszej przynależnoścido narodu polskiego i czy naprawdę czujemy się Polakami.Nie należy również zapominać o tym, że utwór ten ukazuje młode osoby, które pod wpływem różnych wydarzeń zaczynają rozumieć, czym jest dla nich ojczyzna i dojrzewajądo stwierdzenia, iż są Polakami bez względu na okoliczności.Dodatkowym argumentem może być fakt, iż współczesna młodzież coraz częściej zapomina, co w ogóle znaczy słowo „patriotyzm”. Dlatego też takie książki jak „Syzyfowe prace” powinny przypominać im, że sprawy ojczyzny są bardzo ważne i dotyczą ich tak samo,jak i całego narodu.Przytoczone argumenty wystarczą, by stwierdzić, że powieść ta jest przeznaczonadla młodzieży oraz opowiada o młodzieży, ponieważ bohaterami tej książki są młodzi ludzie zmagający się z problemami w tamtych czasach.