WOJNA TO POKÓJ

WOLNOŚĆ TO NIEWOLA

IGNORACJA TO SIŁA

Oceania jest fikcyjnym supermocarstwem, jednym z trzech państw przedstawionych w 1984 George'a Orwella. Terytorium kraju obejmuje obydwie Ameryki, Europę Wschodnią, Afrykę Południową, wyspy na Oceanie Atlantyckim i Australię. Oficjalnie, jest ona państwem totalitarnym, rządzonym przez Wielkiego Brata; oficjalną ideologią jest angsoc, w praktyce można jednak uznać ją za państwo autorytarne.

Państwo znajduje się w stałym konflikcie zbrojnym z jednym z pozostałych mocarstw, Wschódazją lub Eurazję: co kilka lat następuje zmiana sojuszy, a wszystkie dokumenty świadczące o niegdysiejszej wojnie z obecnym sojusznikiem oraz współpracy z obecnym wrogiem są niszczone. Wojną zajmuje się Ministerstwo Pokoju.

Obywatele Oceanii są stale inwigilowani przez wszechwładną Partię; w ich mieszkaniach znajdują się szpiegujące ich teleekrany, wiszące na ścianach plakaty non stop przypominają o byciu obserwowanym, wśród mieszkańców działają agenci Policji Myśli zajmujący się wyłapywaniem jednostek wywrotowych, myślozbrodniarzy, to jest osób nieprawomyślnych. Torturowaniem i karaniem zbrodniarzy zajmuje się Ministerstwo Miłości.

Wszystkie informacje w kraju mogą być w dowolnej chwili zmienione lub wymazane; zajmuje się tym Ministerstwo Prawdy, którego pracownicy - wśród których znajduje się główny bohater, Winston - piszą alternatywne wersje artykułów, książek i wszelkich dokumentów, które tracą aktualność, na przykład zmieniają treść wiadomości prasowej traktującej o nieosobach.

Państwo jest biedne, a szeregowy członek Partii żyje w obskurnych warunkach. Partia jednak utrzymuje, że warunki życia cały czas się polepszają; za zaopatrzenie odpowiada Ministerstwo Obfitości.

Obywatele Oceanii muszą być zdolni do dwójmyślenia. Jest to zabieg myślowy polegający na wymazywaniu z pamięci i świadomości faktów niezgodnych z ideologią partyjną i ponownym przywoływaniu ich, gdy to stanie się potrzebne; przykładowo, wszyscy usuwają z pamięci fakt o zmianie sytuacji wojennej (Oceania prowadziła wojnę ze Wschódazją; Oceania zawsze prowadziła wojnę ze Wschódazją). Dzieci członków Partii przechodzą w dzieciństwie intensywny trening dwójmyślenia, aby w dorosłym życiu stosować ową technikę automatycznie.

Oficjalnym władcą kraju jest Wielki Brat, personifikacja Partii. Nikt nie zna miejsca jego pobytu, nikt nie widział go we własnej osobie. Pojawia się na nagraniach używanych podczas Dwóch Minut Nienawiści, na każdej ścianie wisi plakat z jego podobizną, podpisany słowami WIELKI BRAT PATRZY. Tak jak w przypadku Goldsteina, nie można być pewnym, czy Wielki Brat istnieje faktycznie, czy jest jedynie machinacją Partii.

Językiem oficjalnym jest nowomowa, jedyny język, którego zasób zmniejsza się z roku na rok; usuwane są z niego słowa, które mogą być użyte przeciwko Partii, np. wolność, honor, przyjaźń. Celem tworzenia nowomowy jest minimalizowanie prawdopodobieństwa popełnienia myślozbrodni. Sam ten termin pochodzi z tego właśnie języka. Staromyślaki bezkiszkoczują angsoc. Myślozbrodniaki są dwaplusbezdobre.

Członkowie wspomnianej Partii to bardzo mały odsetek populacji Oceanii. Dzieli się ona na Wewnętrzną Partię i Zewnętrzną Partię; pierwsza to bardzo wąska grupa osób posiadająca wszelką władzę, druga zajmuje się wykonywaniem drobnych prac utrzymujących stabilność Partii. Członkowie Wewnętrznej Partii noszą czarne kombinezony, Zewnętrznej - niebieskie. Przyjęcie do Partii odbywa się na podstawie egzaminu zdawanego w wieku 16 lat.

Niemal 85% ludności Oceanii stanowią prole - niewykształcone masy cieszące się wolnością. Partia nie musi przejmować się ich losem, jako że - odizolowani od ogólnej polityki - nie stanowią oni dla niej żadnego zagrożenia. Jak ujmuje to jedno z partyjnych haseł, prole i zwierzęta są wolne.

Stosunki seksualne pomiędzy niezamężnymi członkami Partii, tak samo jak seks uprawiany dla przyjemności, są surowo zabronione. Obywatele są wychowywani w przekonaniu, że współżycie jest odstręczające, a jego jedynym dopuszczalnym celem jest spłodzenie dziecka. Partia nie zezwala na rozwody (choć bezdzietna małżeństwa są zachęcane do separacji), nie walczy jednak z prostytucją rozwijającą się wśród proletariatu, jako że jest to sposób na wyżycie swojego popędu. Funkcjonuje Młodzieżowa Liga Antyseksualna, popierająca stuprocentową abstynencję seksualną.

Myślozbrodniarze są ewaporowani - oficjalnie wszystkie informacje o ich istnieniu są wymazywane. Oni sami - nieosoby - trafiają natomiast do Ministerstwa Miłości, gdzie torturuje się ich psychicznie i fizycznie, aż stają się gorliwymi wyznawcami angsocu.