1. Wspomnienia Pilota z dzieciństwa. 2. Awaryjne lądowanie na pustyni. 3. Pilot poznaje Małego Księcia. 4. Dzieje Małego Księcia: a) Opowieść o życiu na asteroidzie B 612. b) Pojawienie się róży. c) Troska Małego Księcia o kwiat. d) Decyzja opuszczenia asteroidy B 612. e) Pożegnanie z różą. f) Spotkanie z Królem. g) Rozmowa z Pyszałkiem. h) Wizyta na planecie Opoja. i) Rozmowa z Biznesmenem. j) Spotkanie z Latarnikiem. k) Wizyta na planecie Starego Pana. l) Pojawienie się Małego Księcia na Ziemi. m) Rozmowa z wężem. n) Mały Książę w ogrodzie z różami. o) Rozczarowanie. p) Oswajanie Lisa. q) Rozmowa ze Zwrotniczym. 5. Pilot i Mały Książę udają się na poszukiwanie studni. 6. Znalezienie studni. 7. Decyzja o powrocie na asteroidę B 612. 8. Mały Książę prosi o pomoc węża. 9. Pożegnanie z Pilotem. 10. Odejście Małego Księcia.