• podmiotowe (kto? co?)
  • orzecznikowe (jaki jest? jaki się stał? jaki został?)
  • przydawkowe (jaki? który? czyj?)
  • dopełnieniowe (pytania przypadków zależnych) 
  • okolicznikowe (np. jak? gdzie? kiedy? po co? dlaczego?)

     Równoważnik zdania nie ma orzeczenia(np.Piękna pogoda,Kto tam?)

 zdanie pojedyncze: zdanie nierozwinięte - podmiot i orzeczenie lub samo orzeczenie, np. Dziecko płacze, zdanie rozwinięte - zawiera główne i poboczne części zdania,np. Wczoraj, kiedy padało, musiałem iść z psem na spacer, 

łączne ___1___ . . . ___2___- i, oraz, a, ani, ni, zarazem, też, jak również, także, rozłączne___1___< . . . >___2___ - albo, bądż, lub, czy, wynikowe ___1___> . . . >___2___-  więc, toteż, dlatego, zatem, wobec tego, przeciwstawne ___1___> . . . <___2___ - ale, a, lecz, jednak, za, natomiast, jednakże, tymczasem, przeciwnie,