PACTA CONVENTA

Pacta Conventa- Są to osobiste zobowiązania władcy, który w wyniku wolnej elekcji obejmował tron Rzeczypospolitej. Zostały zaprzysiężone w 1574 r. Przez Henryka Walezego.

Do czego był zobowiązany król?:

 Warto zaznaczyć, że w myśl Konstytucji 3 Maja z 1791 r. pacta conventa pozostawała w mocy.