Kolektor - a) część prądnicy lub silnika elektrycznego służąca do połączenia ich uzbrojenia z siecią zewnętrzną. b) rura zbierająca spaliny z rur wydechowych cylindrów tłokowego silnika spalinowego i odprowadzająca je na zewnątrz 2. rurociąg zbiorczy odprowadzający gazy lub ciecze