Wzory  :

v - prędkość

s - droga

t - czas ruchu 

v = s/t

s = v * t

Wzgędność ruchu polega na tym, że ciało fizyczne jednocześnie porusza się i jest w spoczynku w różnych układach odniesienia

 Torem ruchu jest droga

Tor  - linia, po której odbywa się ruch 

Przemieszczenie - jest wektorem o początku w punkcie początkowym i końcu w punkcie końcowym ruchu

Droga - długość toru 

Ruch dzielimy na:

-prostoliniowy, którego torem jest linia prosta

-krzywoliniowy 

Ze względu na szybkość ruch dzielimy na :

-jednostajny 

-zmienny

W ruchu jednostajnym ciało w jednakowych dowolnie wybranych ostępach czasu pokonuje jednakowe drogi.

Wykresem zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnym jest półprosta o początku układu współrzędnych i nachylona pod pewnym kątem do drogi czasu.

Wartość prędkości nazywamy szybkością.

Prędkość to fizyczna wielkość wektorowa. Posiada 4 cechy 

  1. kierunek  - zwrot z kierunkiem ruchu
  2. zwrot - zgodny ze zwrotem ruchu 
  3. punkt przyłożenia - do ciała poruszającego się
  4. wartość ( szybkość ) - odczytywana z szybkościomierza lub obliczenia

Prędkość ruchu się zmienia, bo zmienia się jej kierunek. W ruchu jednostajnym prostoliniowym prędkość jest wielkością stałą .

W ruchu jednostajnie przyspieszonym drogi przebyte w kolejnych jednakowych odstępach czasu mają się do siebie tak, jak kolejne liczby nieparzyste. Droga rośnie proporcjonalnie do kwadratu czasu ( s~t²)

Przyspieszenie - jest to fizyczna wielkość wektorowa określająca jak zmienia się wektor prędkości w czasie.

Cechy wektora przyspieszenia :

  1. kierunek zgodny z ruchem wektora prędkości 
  2. zwrot
  1. zgodny ze zwrotem prędkości, gdy prędkość rośnie
  2. przeciwny do zwrotu prędkości, gdy prędkość maleje

3. Punkt przyłożęnia do ciała poruszającego się 

4. Wartość