Falą nazywamy zbiór odpowiednio drgających elementów  - fala meksykańska i kibice wstający w odpowiednim momencie

Rodzaje fali: fala poprzeczna (np. fala wodna, fala elektromagnetyczna) i fala podłużna (fala w sprężynie, fala dźwiękowa)

Parametry:

a) okres drgań (...) T, 1s

b) częstotliwość (...) f, 1H²

c) amplituda (...) A, 1m

d) długość fali - odległość pomiędzy sąsiednimi grzbietami fali  λ, [λ] = 1m

e) prędkość rozchodzenia się fali: [V] = 1 m/s