Grawitacja (ciążenie powszechne) - jest to siła, z którą obiekty przyciągają się wzajemnie (oddziałują na siebie) dzięki swym masom.