Atom - najmniejsza cząstka materii zachowująca chemiczne właściwości pierwiastka.