1

2638 km

2

v1=pierwiastek GM/R

4

Każda planeta krąży po orbicie eliptycznej, ze Słońcem w jednym z ognisk tej elipsy.