Tarcie jest to siła przeciwstająca się względnemu ruchowi stykających się ze sobą powierzchni.