Prąd elektryczny- uporządkowany ruch ładunków elektrycznych.

Skutkiem przepływu prądu elektrycznego przez opornik jest jego nagrzewanie.

e.swobodne (-do+), umowny (+do-)

Natężenie prądu określa ładunek przepływający przez poprzeczny przekrój przewodnika w ciągu jednostki czasu.

opór elektryczny- wielkość charakteryzująca relację między napięciem a natężeniem prądu elektrycznego w obwodach prądu stałego.

napięcie elektryczne- różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego

Prawo OhmaNatężenie prądu elektrycznego płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do wartości napięcia elektrycznego na jego końcach i odwrotnie proporcjonalne do rezystancji przewodnika.

Moc prąduzdolność układu do wykonania określonej pracy w danym czasie.

Praca prądu- ilość energii wytworzonej przez powstające pole elektryczne