Rodzaje widm:

Widmo ciągłe = promieniowanie wysyłane przez obiekt roszczepione na poszczególne kolory światła, które płynnie przechodzą z 1 na 2

Widmo liniowe = Promieniowanie wysyłane przez obiekt rozszepione na poszczególne kolory gdzie obserwowane są tylko paski o różnych kolorach

Widmo emisyjne - powstaje gdy atomy gazu pobudzone do świecenia emitują światło

Widmo absorbcyjne - tworzy się w tedy gdy pomiędzy ciałem emitującym, widmem ciągłym a obserwatorem znajdzie się gaz pochłaniający światło o określonych częstotliwościach

Postulaty Bohra

Orbity po których elektorny poruszają się wokół jądra nie są dowolne, ale mają ściśle określone promienie

Podczas ruchu po takich orbitach energia atomu się nie zmienia

Elektron przeskakujący między dwiema stabilnynmi orbitami w atomie emietuje lub pochłania energię w postaci fotonu

Energia elektronu En= E0/n2 

e0=13,6 eV

Promien orbity

rn=n2*r1

n= numer orbity

r1= 5,3*10(do minus 11)