gr a 

wodorotlenki

sodu na(OH)

baru Ba(OH)2

wapnia Ca(OH)2

tlenki zasadowe

 potasu K2O

sodu Na2O

litu Li2O

2

 1 zasadowy niebieski

2 kwaśny czerwony

3 obojętny nie zmienił sie

3 a

 

Fe(OH)3

107u

odp b

 

 

 

6

1 d  2c  3a  

7 

x- h2o

y anion wodorotlenkowy

z- wodorotlenek zelaza 3

1 2k + h20 ->2 koh=h2

2 koh -> k++ oh-

3 3oh- + fe 3+ -> fe(OH)3

8 d

9d

10 a

11a

12 1 i 4

w obu fenoloftaleina zabarwiła sie na malonowy

13 

kationó metali i anionów wodorotlenkowych

14 c

15 d

16 b

17 

Na2o , Cao

Na2o + h2o->  naoh 

Cao + h20 Ca(OH)2

18 pfp

19 

zielony      czerwony          zołty

malinowy       bezbarwny     bezbarwny 

czerwony    pomaranczowy pomarańczowy

20 b1