Allel - odmiana genu

Homozygota - osobnik o takich samych dwóch allelach 

Heterozygota - osobnik o dwóch różnych allelach tego samego gatunku 

Allele, od których zależy dana cecha to allele dominujące, są oznaczane dużymi literami ( występują w heterozygotach )

Allele recesywne, zwane ustępującymi, warunkowują daną cechę tylko wtedy, gdy występują z drugim takim samym allelem ( w homozygotach )

Podczas tworzenia komórek płciowych pary alleli każego genu są rozdzielane w taki sposób, żę do komórek potomnych przechodzi po jednym allelu z każego genu. Jest to jedna z najważniejszych zasad dziedziczenia cech odkryta przez Grzegorza Mendla.

Krzyżówka genetyczna - krzyżowanie organizmów oraz teoretyczne rozważania dotyczące dziedziczenia konkretnej cechy ( krzyżowanie i analizowanie np. kształtu, koloru, jaki powstanie z połączenia )

Genotyp - układ alleli jednego lub kilku genów danego osobnika

Fenotyp - zestaw cech charakterystycznych dla organizmu, barwa, kształt 

czynniki środowiska, genotyp --> fenotyp

Grupa krwi:        Genotyp:

A                             -->     |A

B                             -->      |B

AB                          -->      |A|B

0                              -->       ii

Czynnik Rh - białko