Pozytywne znaczenie bakterii:

- Dzięki bakteriom przyroda nieożywiona może funkcjonować- Bakterie wspomagają wiele roślin uprawnych (np. łubin, soja, fasola) pozwalając im rosnąć na mało żyznych glebach- Wychwytują one gazowy azot z powietrza, wypełniając przestrzeń między grudkami ziemi i przekształcają go w formę dostępną dla roślin- Bakterie żyjące w układzie pokarmowym ułatwiają rozkład celulozy- Bakterie żyjące w jelicie człowieka pomagają rozłożyć nie strawione cząsteczki pokarmu, dostarczają też witaminy- Do wytwarzania kefirów, jogurtów oraz innych produktów mlecznych i kiszonych potrzebne są bakterie- Bakterie rozkładają zanieczyszczenia w biologicznych oczyszczalniach ścieków

Negatywne znaczenie bakterii:

- Bakterie wywołują wiele chorób, niektóre z nich mogą być zagrożeniem dla życia człowieka (np. gruźlica, zapalenia płuc, czerwonka bakteryjna, wywołują również zatrucia pokarmowe)- Przyczyniają się do psucia (gnicia) żywności- Niszczą wiele materiałów przemysłowych- Uwalniają azot od atmosfery