a ) W 1929 r. na Ukrainie wykopano okaz młodej samicy nosorożca włochatego. To pochodzące z epoki lodowcowej zwierzę zginęło prawdopodobnie podczas powodzi.Znaleziony okaz należy uznać za dowód ewolucji ……………………………….b ) Niektóre organizmy mają narządy o uproszczonej budowie w porównaniu z ich odpowiednikami występującymi u innych organizmów, zwłaszcza przodków. Uwstecznienie budowy tych narządów nastąpiło wskutek zatracenia ich pierwotnej funkcji.Opisany dowód ewolucji to…………………………….

 

 

a) Znaleziony okaz należy uznać za dowód ewolucji bezpośredniej

b) opisany dowód ewolucji to pośredni dowód ewolucji