prawo czystosci gamet -w organizmie diploidalnym w kazdej gamecie znajduje sie tylko jeden allel danego genu

allele genów-to rózne wersje tego samego genu

Genotyp- zespół wszystkch genów wystepujących w organizmie

fenotyp- cechy ujawniające sie w wyniku zycia osobowego

rodzaje genotypów

homozygota dominująca- ma 2 allele dominujące

homozygota recesywna- ma 2 allele recesywne

heterozygota- ma 1 allele dominująca a druga recesywną

geny dominujące A

geny recesywne a