Ligaza - enzym, który łączy końce DNA plazmidu i dodanego genu. Kolekcję bakterii zawierającego plazmidy ze wszystkimi fragmentami DNA organizmu, czyli jego całą informacją genetyczną, nazywamy biblioteką genomową.