Krew

 

Krew jest tkanka płynną. Tak jak inne tkanki łączne składa się z substancji międzykomórkowej oraz komórek.

Substancja międzykomórkowa ma postać płynu o słomkowym zabarwieniu i nosi nazwę osocza krwi. Ponad połowę objętności krwi stanowi osocze. W osoczu są zanurzone krwinki czerwone, krwinki białe oraz płytki krwi.

Krew transportuje w organizmie różne substancje, w tym tlen i dwutlenek węgla. Chroni również oraganizm przed drobnoustrojami chorobotwórczymi. U ptaków i ssaków umożliwia także utzrymywanie stałej temperatury ciała.

 

Składniki krwi i ich znaczenie:

Osocze - Osocze jest głownym składnikiem krwi. Składa się w 90 % z wody, poza tym występują w nim sole mineralne, białka, cukry,tłuszcze,białka.

Płytki Krwi - Płytki krwi to fragmeny cytoplazmy otoczone błoną komórkową, które odpowiadają za krzepnięcie krwi.

Krwinki Czerwone ( Erytrocyty) - Krwinki czerwone zawierją hemoglobine - czerwony barwnik, który umożliwia transport tlenu i dwutlenku węgla.

Krwinki Białe ( Leukocyty ) - Krwinki białe uczestniczą w nieuszkodliwianiu wirusów i bakterii, które dostały się do wnętrza organizmu.

 

Mam nadzieję, że pomogłem ;)