Podsumowanie fotosyntezy

1. Równanie dla fotosyntezy to;- Dwutlenek Węgla + Woda ------energia światła i chlorofil-----> Glukoza (cukier) + Tlen. 2. Surowcami fotosyntezy są dwutlenek węgla i woda. 3. Za pomocą chlorofilu i światła roślina wytwarza glukozę i tlen. 4. Podczas fotosyntezy dwutlenek węgla przekształca się w węglowodany. 5. Pierwszy etap jest znany jako "Reakcja Światła" (faza jasna). 6. W pierwszym etapie energia świetlna ze słońca jest uwięziona przez chlorofil w chloroplastach. 7. Energia światła jest przetwarzana na energię chemiczną wykorzystywaną do generowania ATP. 8. Część uwięzionej energii jest używana do rozdzielania wody w celu dostarczenia tlenu i wodoru. 9. Tlen dyfunduje (rozprzestrzenia się) z komórki. Drugi etap nosi nazwę "Faza Ciemna". 10. W drugim etapie ATP i wodór wytwarzany w reakcji świetlnej są używane do konwersji dwutlenku węgla do cukru glukozy.