Inżynieria genetyczna - jest to nauka, która zajmuję sie manipulowaniem (ingerencją człowieka) genami żywych organizmów w celu ich modyfikacji (ulepszeniu) lub wytworzenia użytecznych substancji.