Oddychanie jest to pobieranie tlenu niezbędnego do uwolnienia energii z substancji pokarmowych i wydalanie dwutlenku węgla.