Na czym polega Program Erasmus+?

Jest to kontynuacja Programu Comenius, polegająca na wymianie uczniowskiej między szkołami krajów uczestniczących w projekcie. Podczas trwania programu, w zależności od tego, z jakimi państwami współpracuje szkoła, można wyjechać m.in. do Grecji, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Chorwacji czy Szwajcarii. Najważniejsze korzyści, jakie płyną z udziału w projekcie to zdobywanie i pogłębianie wiedzy o kulturach innych państw, poprawa umiejętności językowych oraz zawieranie nowych znajomości z osobami innej narodowości. Uczestnik wymiany mieszka u jednego z uczniów-gospodarzy i spędza z nim czas wolny, dzięki czemu poznaje zwyczaje panujące w kraju. Pobyt trwa co najmniej 10 dni, a grupy wyjazdowe składają się z 10 lub 20 uczniów i 2 lub 4 nauczycieli. Drugą częścią projektu jest rewizyta, podczas której uczniowie ze szkoły partnerskiej są goszczeni przez Polaków. Językiem komunikacji w ramach projektu może być jeden z oficjalnych języków Unii Europejskiej, najczęściej jest to język angielski.

Do kogo skierowany jest Program Erasmus+? 

W projekcie mogą uczestniczyć osoby i instytucje związane z edukacją.  Do programu zalicza się uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich, studentów oraz osoby pełnoletnie, które pobierają naukę w szkołach dla dorosłych. Erasmus+ skierowany jest również do nauczycieli i pozostałego personelu szkół, a także stowarzyszeń i organizacji działających w sferze oświaty. 

Co zrobić, aby wyjechać na wymianę?

Pierwszym, formalnym krokiem jest rejestracja osoby, będącej przedstawicielem organizacji, na Portalu Uczestnika Projektu. To jednak leży w kwestii władz placówki. Co może zrobić uczeń? Na początku sprawdzić, czy szkoła należy do programu i dowiedzieć się kto jest jego koordynatorem. Osoba odpowiedzialna za projekt poinformuje o temacie akcji (każdy z projektów Programu Erasmus+ ma określoną tematykę, np. „Moje marzenie zmieni świat”, „Kulturowe różnice między Europejczykami” czy  „Mediatorzy konfliktów szkolnych”) oraz o zadaniach, które trzeba wykonać, żeby wziąć udział w wymianie. Może to być nagranie krótkiego filmiku, zrobienie prezentacji czy sondy wśród mieszkańców miasta. Wszystko zależy od tematu i pomysłu na jego realizację. Mniej formalnym, ale nie mniej ważnym krokiem, jest przyswojenie języka obcego w takim stopniu, aby móc sprawnie komunikować się podczas wyjazdu.  

Wymiana w ramach Programu Erasmus+ łączy elementy świetnej zabawy i nauki. Posługiwanie się językiem obcym w rozmowie uczy skuteczniej niż wkuwanie poszczególnych słówek. Czy jest lepszy sposób na poznanie kraju, niż życie wśród jego mieszkańców?