Wyjątkowy rok dla szkół średnich

Jest to pierwszy rok, w którym nie ma już klas gimnazjalnych. Wskutek tego, do szkoły średniej przyjdą podwójne roczniki, ponieważ do liceów, techników i szkół branżowych zostali przyjęci zarówno absolwenci gimnazjum, jak również szkół podstawowych.  Dlatego więc uczniowie tegorocznych pierwszych klas średnich rozpoczną 4-letnie liceum, 5-letnie technikum albo 3-letnią szkołę branżową (dawną zawodową). Jest to pierwszy rocznik, który odbywa naukę na podstawie nowych zasad, dotyczących organizacji nauki w szkołach średnich.

Bezpłatny dostęp do podręczników

Jak zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej, wszyscy uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej otrzymają bezpłatne książki, ćwiczenia, a także materiały edukacyjne przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Ponadto uczniowie z niepełnosprawnościami uczęszczający do szkół ponadpodstawowych dostaną podręczniki i materiały edukacyjne w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna”.