Spis treści:

Stypendia naukowe dla studentów

Studenci polskich uczelni mogą otrzymywać kilka rodzajów stypendiów, z których część przyznawana jest po to, by wyrównać różnice społeczno-ekonomiczne między studentami, a część za różnego rodzaju osiągnięcia. Wśród rodzajów stypendiów możemy wyróżnić:

 • socjalne,
 • naukowe,
 • sportowe,
 • artystyczne,
 • zagraniczne,
 • dla niepełnosprawnych.

Stypendia naukowe otrzymują osoby, które osiągają bardzo wysokie wyniki w nauce lub biorą udział w badaniach naukowych. Wśród tego typu stypendiów najpopularniejsze jest rektorskie, ale również stypendium ministra. Wsparcie finansowe dla studentów osiągających wysokie wyniki w nauce mogą przyznawać również różnego rodzaju fundacje i stowarzyszenia.

Przeczytaj również: Najpopularniejsze i najbardziej oblegane kierunki w rekrutacji 2023/2024

Kto może ubiegać się o stypendium naukowe?

Stypendium rektora

O stypendium rektora mogą ubiegać się osoby, które w poprzednim roku akademickim osiągnęły wysokie wyniki w nauce i złożą w wyznaczonym przez uczelnię terminie do rektora swojej uczelni wniosek o przyznanie stypendium naukowego.  

Warunki, które trzeba spełnić, by otrzymać stypendium rektora, są ustalane przez konkretne uczelnie i mogą się od siebie różnić. Otrzymać może je jedynie 10 proc. osób z roku na każdym z kierunków. Najczęściej przyznaje się je studentom z najwyższą średnią ocen lub/i innymi osiągnięciami.  

Stypendium ministra

Wniosek o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia w nauce składa rektor, a zatem to on typuje studentów, którym według niego powinno ono zostać przyznane. W tym przypadku nie liczy się średnia ocen, a inne szczególne osiągnięcia naukowe i badawcze, które są związane z kierunkiem, studiowanym przez kandydata wytypowanego do tego stypendium.

Stypendia fundacji i stowarzyszeń

Stypendia naukowe różnego rodzaju fundacji i stowarzyszeń są przyznawane według kryteriów przez nie ustalonych. W przypadku części z nich należy samodzielnie złożyć wniosek, a w przypadku innych, ktoś musi wnioskować, by przyznano je konkretnej osobie.

Ile wynosi stypendium naukowe?

Wysokości stypendiów naukowych różnią się od siebie w zależności od tego, kto je przyznaje. Również wysokość stypendiów rektorskich może być różna w zależności od uczelni. Część stypendiów jest przyznawana jednorazowo, inne co miesiąc przez cały rok.  

Wysokość stypendium ministra za znaczące osiągnięcia w nauce za poprzedni rok akademicki nie jest jeszcze znana, ale rok temu było to 17 tys. zł wypłacanych jednorazowo. Otrzymało je wówczas 348 studentów w kraju.

Stypendium rektora przyznawane jest przez w rok w comiesięcznych transzach. Zwykle są to kwoty rzędu od kilkuset złotych do półtora tysiąca złotych miesięcznie.

Przeczytaj również: QS World University Rankings 2024: Najlepsze światowe uniwersytety

Kryteria przyznawania stypendium naukowego

Każda uczelnia ma swoje własne kryteria przyznawania stypendiów, choć zgodnie z przepisami zawsze musi je otrzymać 10 proc. osób, które otrzymały najwyższą punktację za osiągnięcia na danym roku i kierunku studiów. W przypadku osób, które już studiowały, punktowana jest średnia ocen oraz inne osiągnięcia naukowe lub badawcze (np. sukcesy w konkursach), a w przypadku osób, które dopiero rozpoczynają studia, osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych na określonych szczeblach (najczęściej międzynarodowym).  

Niestety nie wszystkim studentom, którzy mieli tego typu sukcesy, stypendium będzie mogło zostać przyznane, ponieważ uczelnie określają również, jacy studenci nie mogą je otrzymać. Zwykle są to osoby, które np.:

 • korzystają z warunkowego wpisu na studia;
 • powtarzały rok, za który ma zostać przyznane stypendium;
 • posiadają już tytuł zawodowy magistra;
 • posiadają już tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera, ale nadal studiują na studiach I stopnia;
 • otrzymywali stypendium przez maksymalną liczbę semestrów, przez którą można je otrzymywać;
 • osiągnęli średnią niższą, niż jest wymagana (najczęściej poniżej 4.0).

Jeśli student studiuje na kilku kierunkach, przysługuje mu tylko jedno stypendium rektora. Może być ono przyznawane również cudzoziemcom oraz osobom, które równocześnie pobierają inne stypendia, np. socjalne.

Źródło: mein.gov.pl, stypendium.org, students.pl, bryk.pl

Oprac.: Joanna Cwynar

 

Rozwiąż nasze quizy:

Wymagający QUIZ o Europie. Komplet punktów dla prawdziwych znawców

Krakowiak czy krakowianin? Ekstremalnie trudny QUIZ ortograficzny

QUIZ dla kierowców. Niektórzy nie zdobywają nawet 6/12