Spis treści:

Na czym polega egzamin zawodowy? 

Egzamin zawodowy to ocena poziomu opanowania wiadomości i umiejętności dotyczących konkretnej kwalifikacji potrzebnej do wykonywania danego zawodu. Niezbędne do zdania egzaminu wymagania edukacyjne są zapisane w podstawie programowej. Przystępują do niego uczniowie szkół branżowych I i II stopnia, szkół policealnych, techników oraz kursów zawodowych.  

Jak wygląda egzamin zawodowy? 

Egzamin zawodowy składa się z: 

 • Części pisemnej, która ma formę testu złożonego z 40 zamkniętych pytań jednokrotnej odpowiedzi. Zdający rozwiązuje egzamin przy komputerze w ciągu 60 minut (w formułach 2012 i 2017 możliwe jest pisanie egzaminu na papierze). 
 • Części praktycznej, która ma formę praktycznego zadania lub zadań egzaminacyjnych, polegających na wykonaniu wyrobu, usługi lub stworzenia dokumentacji (zależnie od profilu zawodowego zdającego) w ciągu 120-240 minut. Dodatkowe 10 minut zdający dostaje na przeczytanie treści zadań i wyposażenie swojego stanowiska pracy w niezbędne przedmioty.

By zdać egzamin zawodowy, trzeba uzyskać co najmniej 50 proc. punktów z części pisemnej i co najmniej 75 proc. punktów z części praktycznej. W razie niezdania egzaminu uczniowi przysługuje termin poprawkowy. Jeśli natomiast egzamin zakończy się sukcesem, zdający otrzyma certyfikat kwalifikacji zawodowej. Po uzyskaniu wszystkich kwalifikacji zawodowych dla danej profesji oraz odpowiedniego wykształcenia otrzymuje się dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 

Przeczytaj również: Kogo nam potrzeba? Nauczycieli! Najbardziej deficytowe zawody w 2023 roku

Ile osób zdaje egzaminy zawodowe w sesji zimowej 2023?

Egzaminy zawodowe w bieżącym roku szkolnym można zdawać w trzech formułach - 2012, 2017 i 2019. Różnią się one od siebie głównie podstawami programowymi, w oparciu, o które jest sprowadzana wiedza i umiejętności praktyczne zdających. Obecnie w szkołach branżowych i technikach obowiązuje podstawa programowa Formuły 2019, a zatem osoby, które zdają egzamin w innych formułach, są wyłącznie tymi, którzy poprawiają egzamin zdawany we wcześniejszych latach.

Egzaminy zawodowe w sesji zimowej 2023 zdaje łącznie blisko 20 tys. osób, z czego znaczącą większość stanowią ci, którzy podchodzą do egzaminu w Formule 2019.

Terminy egzaminów zawodowych w sesji zimowej 2023

Terminarz egzaminów zawodowych w sesji zimowej w roku szkolnym 2022/2023 w Formule 2019 prezentuje się następująco:

Termin główny

Część pisemna: 10 – 14 stycznia 2023 r.

Część praktyczna:

 • model „d”: 9 stycznia 2023 r.
 • modele „w”, „wk” i „dk”: 9 – 21 stycznia 2023 r. (zależnie od kwalifikacji)

Termin dodatkowy

Część pisemna: 30 stycznia 2023 r.  

Część praktyczna: 

 • modele „d”, „w”, „wk” i „dk”: 31 stycznia 2023 r.

Wyniki egzaminów zawodowych zostaną przekazane placówkom edukacyjnymi i pracodawcom 31 marca 2023 r., a certyfikaty kwalifikacji i dyplomy zawodowe będzie można odbierać od 7 kwietnia 2023 r. Absolwenci techników i szkół branżowych II stopnia będą natomiast musieli poczekać na nie trochę dłużej – do 26 maja 2023 r.

Przeczytaj również: Słowo Roku 2022 wybrane. Nie mogło być inaczej

Terminy egzaminów zawodowych w sesji Lato 2023

Poniżej przedstawiamy terminy egzaminów zawodowych w Formule 2019 w sesji letniej roku szkolnego 2022/2023:

Termin główny

Część pisemna: 2 – 7 czerwca 2023 r.  

Część praktyczna:  

 • model „d”: 1 czerwca 2023 r.;  
 • modele „w”, „wk” i „dk”: 1 – 18 czerwca 2023 r. (zależnie od kwalifikacji).

Termin dodatkowy  

Część pisemna: 28 czerwca 2023 r.   

Część praktyczna:  

 • modele „d”, „w”, „wk” i „dk”: 29 czerwca 2023 r.

Wyniki egzaminów zostaną ogłoszone 31 sierpnia 2023 r., a najpóźniej do 8 września 2023 r. do placówek edukacyjnych zostaną przekazane certyfikaty kwalifikacji oraz dyplomy zawodowe zdających.

Odpowiedzi do egzaminów zawodowych zima 2023 – kiedy i gdzie szukać?

Klucze odpowiedzi do części pisemnej egzaminów zawodowych w formułach 2012 i 2017 będzie można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 13 stycznia 2023 roku o godz. 16.

Klucze odpowiedzi do części pisemnej egzaminu w Formule 2019 (odbywającej się przy pomocy komputera) niestety nie są publikowane.

Przeczytaj również: Do kiedy w szkołach wystawiają oceny za pierwsze półrocze? Zostało niewiele czasu

Które kwalifikacje zawodowe cieszą się największą popularnością?

Najbardziej popularnymi kwalifikacjami zawodowymi w części pisemnej zimowej sesji egzaminów okazały się:

 1. tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych (19 462 zdających);
 2. organizacja transportu (10 895 zdających);
 3. organizacja żywienia i usług gastronomicznych (9 376 zdających);
 4. prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (8 799 zdających);
 5. zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (7 126 zdających);
 6. świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (5 780 zdających);
 7. organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (5 729 zdających);
 8. realizacja usług w recepcji (5 617 zdających);
 9. prowadzenie produkcji rolniczej (5 154 zdających);
 10. wykonywanie kompozycji florystycznych (4 796 zdających).

W części praktyczniej egzaminu najczęściej wybierano następujące kwalifikacje:

 1. tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych (20 025 zdających);
 2. organizacja transportu (10 917 zdających);
 3. organizacja żywienia i usług gastronomicznych (9 412 zdających);
 4. prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (8 969 zdających);
 5. zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (7 935 zdających);
 6. organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (5 884 zdających);
 7. świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (5 780 zdających);
 8. realizacja usług w recepcji (5 655 zdających);
 9. administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych (5 276 zdających);
 10. eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (4 778 zdających).

Które kwalifikacje zawodowe cieszą się najmniejszą popularnością?

Kwalifikacjami zawodowymi, które w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji zimowej, chciało uzyskać najmniej osób, były:

 1. obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową (5 zdających);
 2. wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie (5 zdających);
 3. organizacja prac rybackich w akwakulturze i w rybackim użytkowaniu wód śródlądowych (6 zdających);
 4. realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych (6 zdających);
 5. organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska (6 zdających);
 6. planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych (7 zdających);
 7. montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego (7 zdających);
 8. obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych (7 zdających);
 9. montaż konstrukcji budowlanych (7 zdających);
 10. organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych (8 zdających).

W części praktyczniej egzaminu najrzadziej wybierano:

 1. montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich (1 zdający);
 2. diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych (1 zdający);
 3. wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie (1 zdający);
 4. wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji przemysłowych (1 zdający);
 5. planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych (2 zdających);
 6. projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych (2 zdających);
 7. realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych (2 zdających);
 8. wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej (2 zdających);
 9. wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających (3 zdających);
 10. wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie użytkowanie wód śródlądowych (3 zdających).


Rozwiąż nasze quizy:

Szybki QUIZ o książkach. Czytasz, czy tylko mówisz, że czytasz?

Ekstremalnie trudny QUIZ. Tylko mistrzowie zbiorą komplet punktów

QUIZ ortograficzny z nazwami roślin. Wiesz, jak się to pisze?