Spis treści:

Do kiedy są wystawianie oceny na półrocze w roku szkolnym 2022/2023?

Terminy wystawiania ocen śródrocznych mogą różnić się między szkołami, ponieważ ustają je dyrektorzy poszczególnych placówek, zazwyczaj sugerując się terminami ferii zimowych w danym województwie.

Najczęściej ostateczną datą wystawienia ocen jest dzień klasyfikacji śródrocznej, który wypada około tygodnia przed początkiem zimowego wypoczynku. Ferie w kraju, zależnie od województwa, rozpoczynają się jednak w czterech różnych terminach, dlatego w niektórych miejscach Polski oceny śródroczne będą wystawiane dużo wcześniej niż w innych.

Zdarzają się szkoły, w których na około dwa tygodnie przed wystawieniem ostatecznych ocen śródrocznych, nauczyciele wystawiają oceny proponowane. Ten krótki czas jest momentem, w którym uczniowie mają szanse na poprawianie swoich stopni, by ostatecznie uzyskać wyższy wynik w klasyfikacji śródrocznej. Rodzice uczniów, którym na pierwszy semestr grozi ocena niedostateczna lub nieklasyfikowanie, są o tym fakcie informowani zwyczajowo miesiąc przed ostatecznym wystawieniem ocen. 

Przeczytaj również: Czego nie może zrobić nauczyciel. Prawnik z TikToka radzi uczniom

Terminy ferii w roku szkolnym 2022/2023

Pierwsi uczniowie rozpoczynają przerwę zimową już za dwa tygodnie, natomiast ostatni zakończą ją dopiero pod koniec lutego. Poniżej przedstawiamy terminarz ferii 2022/2023 w podziale na województwa:

  • 16 – 29 stycznia 2023 r. – lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;
  • 3 stycznia - 5 lutego 2023 r. – podlaskie, warmińsko-mazurskie;
  • 30 stycznia – 12 lutego 2023 r. – kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;
  • 13 – 26 lutego 2023 r. – dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

Czy przez „jedynkę” na półrocze można nie przejść do następnej klasy?

Śródroczna ocena niedostateczna z przedmiotu nie oznacza braku promocji do klasy programowo wyższej w następnym roku szkolnym. Warunkiem przejścia do następnej klasy jest jednak pozytywna (czyli co najmniej dopuszczająca) ocena końcoworoczna, na którą składają się osiągnięcia edukacyjne ucznia z całego roku szkolnego, a zatem również z pierwszego semestru. Niezaliczony materiał z pierwszej części roku trzeba więc nadrobić.  

Sposób, w jaki zalicza się niezdany semestr z przedmiotu, regulują statuty szkół. W części placówek uczniowie, którzy na półrocze otrzymali ocenę niedostateczną, muszą w określonym terminie napisać egzamin sprawdzający wiedzę z pierwszego semestru nauki przedmiotu. W innych ustala się z nauczycielem, w jakich terminach do końca roku szkolnego, uczeń musi zaliczyć poszczególne partie materiału z poprzedniego semestru, by uzyskać pozytywną ocenę końcową. W przypadku uczniów nieklasyfikowanych z przedmiotu sytuacja wygląda identycznie. 

Przeczytaj również: Najbardziej oblegane kierunki studiów 2022/2023. Medycyna traci na popularności

Co zrobić, jeśli ma się „jedynkę” na 1. semestr?

Jeśli okaże się, że twoją proponowaną oceną na pierwsze półrocze jest „jedynka”, a do klasyfikacji śródrocznej zostało jeszcze trochę czasu, możesz postarać się ją podwyższyć na „dwójkę”, np. poprawiając część ocen na pozytywne, o ile nauczyciel da ci taką możliwość. Jeśli natomiast jest już za późno i negatywna ocena na pierwszy semestr jest ostateczna, to na początku drugiego półrocza skontaktuj się z nauczycielem przedmiotu i porozmawiaj z nim o warunkach, które musisz spełnić, by zaliczyć materiał z poprzedniego semestru i uzyskać pozytywną ocenę na koniec roku. 

Ile trwa drugi semestr roku szkolnego 2022/2023?

Czas trwania drugiego półrocza w roku szkolnym 2022/2023 zależy od tego, w jakim terminie ma się ferie, ponieważ to właśnie po powrocie z zimowego wypoczynku zaczyna się w szkołach drugi semestr. Koniec roku szkolnego wypada 23 czerwca, a zatem ci, którzy rozpoczynają ferie najwcześniej, będą mieć semestr trwający blisko pięć miesięcy, natomiast ci, których ferie zaczynają się najpóźniej, będą mieć czteromiesięczne półrocze.

Wyjątkiem są maturzyści, których ostatni semestr szkoły będzie trwać, zależnie od terminarza ferii, od dwóch do trzech miesięcy, ponieważ ich zakończenie roku szkolnego 2022/2023 wypada 28 kwietnia. 

 

Rozwiąż nasze quizy:

Szybki QUIZ o książkach. Czytasz, czy tylko mówisz, że czytasz?

Ekstremalnie trudny QUIZ. Tylko mistrzowie zbiorą komplet punktów

QUIZ ortograficzny z nazwami roślin. Wiesz, jak się to pisze?