Spis treści:

Ilu uczniów rozpocznie rok szkolny 2023/2024?

4 września rok szkolny 2023/2024 rozpoczęło 4,66 mln uczniów, w tym 382 tys. pierwszoklasistów, którzy po raz pierwszy w życiu przekroczyli szkolne mury.  

W szkołach podstawowych będzie się uczyło 3 mln 6,8 tys. uczniów, a w ponadpodstawowych – 1 mln 640,6 tys. Szczególnie dużo osób będzie uczęszczało do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych, ponieważ jest to cały rocznik uczniów, którzy poszli do szkoły w wieku 7 lat oraz pół rocznika uczniów, którzy rozpoczęli edukację szkolną jako 6-latki. 

Przeczytaj również: Rozpoczęcie roku szkolnego w połowie września? To możliwe!

Biznes i zarządzanie

W roku szkolnym 2023/2024 pojawi się też nowy przedmiot szkolny – biznes i zarządzanie. Zastąpi on dotychczasowe podstawy przedsiębiorczości, których podstawa programowa została poszerzona o aspekty praktyczne. BiZ będzie nauczany w wymiarze jednej godziny tygodniowo w I lub II klasie szkoły ponadpodstawowej. Od 2027 roku uczniowie będą mieli możliwość zdawania nowego przedmiotu na maturze.

Lekcje biznesu i zarządzania mają uzbroić młodzież w wiedzę ekonomiczną i rozwinąć ich umiejętności liderskie. Natomiast dzięki praktycznej i projektowej części zajęć, mają oni lepiej funkcjonować w świecie finansów i odpowiedzialnie zarządzać własnym kapitałem w życiu dorosłym. 

Laboratoria przyszłości

Szkoły, które zgłosiły się do realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i Centrum GovTech programu Laboratoria Przyszłości, otrzymają finanse na zakup wyposażenia technicznego, które jest niezbędne do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.  

Celem inicjatywy jest budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (czyli nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka), dzięki stworzeniu nowoczesnej szkoły, która będzie nauczać w sposób ciekawy i angażujący (np. poprzez eksperymenty naukowe) oraz pozwalać dzieciom i młodzieży rozwijać ich talenty.

Przeczytaj również: Kalendarz roku szkolnego 2023/2024. Kiedy dodatkowe dni wolne?

eDyplomy

W czerwcu minister edukacji i nauki podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków. Określa ono nowe wzory dokumentacji szkolnej, które zmieniają się w związku z wprowadzeniem nowych przedmiotów szkolnych na przestrzeni ostatnich lat.  

Zmiany wchodzą w życie od roku szkolnego 2023/2024. Od tego momentu wpisywanie nazw realizowanych przez ucznia przedmiotów będzie częścią wypisywania świadectw i arkuszy ocen w formie elektronicznej. Kolejność wpisywania nazw przedmiotów ma być tama sama, jak w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

mLegitymacje

Rok szkolny 2023/2024 będzie rokiem odejścia od papierowych legitymacji szkolnych na rzecz nowych – w formie plastikowej (i elektronicznej w aplikacji mObywatel). Wszystkie szkoły w Polsce powinny przystąpić do programu mLegitymacja najpóźniej do 13 lipca 2024 roku, ponieważ legitymacje papierowe mogą być uczniom wydawane tylko do tego czasu. Na ten moment do programu przystąpiło już wiele placówek edukacyjnych, które w związku z tym wydają legitymacje plastikowe. Uczniowie, którzy mają jeszcze dokument w formie papierowej, mogą jednak posługiwać się nim aż do ukończenia szkoły. 

Źródło: pap.pl, gov.pl, portalsamorzadowy.pl

Oprac.: Joanna Cwynar

 

Odpowiedzi do zadań z podręczników z języka polskiego znajdziesz tutaj:

Język polski – rozwiązania zadań z zeszytu ćwiczeń

Odpowiedzi do zadań z podręcznika z języka polskiego

Ćwiczenia z wyjaśnieniami – podręczniki z języka polskiego