Ochrona środowiska

To kierunek dla osób z dobrą znajomością biologii, chemii i fizyki, a przede wszystkim dla miłośników przyrody. Na zajęciach dowiesz się, jak na otoczenie wpływa działalność człowieka oraz poznasz techniki, instrumenty prawne i ekonomiczne stosowane w ochronie środowiska.

Absolwenci ochrony środowiska zatrudniani są w instytutach naukowych, jako specjaliści wykonujący ekspertyzy z zakresu ich dziedziny, w instytucjach państwowych takich jak Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, Instytuty Ochrony Środowiska czy Zarządy Parków Narodowych i Parków Krajobrazowych. Oprócz tego dostają etaty w organizacjach krajowych i zagranicznych zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska, biurach planowania przestrzennego czy jako nauczyciele ochrony środowiska.  

Filozofia

To dziedzina, w której wiedzę uważa za wartość samą w sobie. Przez wielu uważana jest za  niepraktyczną. Dlaczego zatem warto zgłębiać jej tajniki? Filozofia kształci człowieka wszechstronnego, obeznanego w takich naukach jak psychologia, matematyka czy ekonomia. Dzięki ciągłemu rozwijaniu umysłu absolwent posiada doskonałą podstawę do nauki każdej innej dyscypliny wiedzy.

Po skończeniu filozofii studenci mogą znaleźć posadę jako nauczyciele etyki i filozofii, wykładowcy akademiccy, pisarze, a także, po uzupełnieniu kwalifikacji, jako coache, doradcy korporacyjni, pracownicy w dziale Public Relations czy w działach kreatywnych agencji reklamowych.

Europeistyka

Na tym kierunku zgłębisz wiedzę na temat Europy w wymiarze politologicznym, historycznym, społecznym, ekonomicznym, prawnym, gospodarczym czy w sprawach bezpieczeństwa europejskiego. Oprócz tego poznasz podstawy najważniejszych języków europejskich, różnice kulturowe społeczeństw żyjących w Europie oraz dowiesz się jaką pozycję w strukturach unijnych ma Polska.

Absolwenci europeistyki mogą pracować w środkach masowego przekazu i wydawnictwach, instytucjach kulturalnych oraz jako polscy przedstawiciele w administracji Unii Europejskiej, specjaliści w instytucjach i organizacjach publicznych i gospodarczych, eksperci do spraw współpracy europejskiej czy specjaliści w krajowych i międzynarodowych fundacjach i stowarzyszeniach.

Zdrowie środowiskowe

Obszarem zainteresowań tego kierunku jest zagrożenie zdrowia wywołane przez zanieczyszczenia środowiska. Studiując zdrowie środowiskowe, poznasz podstawy ekonomii, biochemii, toksykologii, a także nauczysz się identyfikować czynniki szkodliwe występujące w środowisku oraz dowiesz się jak je eliminować.

Kierunek kształci specjalistów, który są przygotowani do pracy w jednostkach zdrowia publicznego i epidemiologii, w firmach zajmujących się szkoleniami na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jako doradcy i konsultanci w dziedzinie środowiskowych zagrożeń zdrowia.

Niewielka ilość osób chętnych do studiowania na danym kierunku, nie jest równoznaczna z tym, że nie jest on ciekawy i przydatny. Wybór zależy od indywidualnych zainteresowań człowieka, jednak pamiętaj: im mniej absolwentów określonego kierunku studiów, tym większy popyt na rynku pracy.