Spis treści:

Terminarz matury 2023

Stara i nowa matura odbywają się w tych samych terminach, czyli od 4 do 23 maja. Jutro, czyli ostatniego dnia maturalnego maratonu, będą miały miejsce egzaminy w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych: g. 9.00 – matematyka (pp), g. 10.35 – geografia (pr), 12.10 – chemia (pr), 13.45 – fizyka (pr), g. 15.20 – biologia (pr), g. 16.55 – historia (pr).

Od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja) odbywają się także egzaminy ustne z przedmiotów: język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski i język kaszubski. Dokładne terminy dla poszczególnych zdających ustalają konkretne szkoły.       

*pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony

Formuły egzaminu maturalnego 2023

W 2023 roku absolwenci szkół średnich zdają maturę w dwóch różnych formułach, z powodu reformy edukacji, która miała miejsce w 2017 roku.     

Osoby, które uczyły się w gimnazjach oraz w roku szkolnym 2022/2023 ukończyły technikum lub szkołę branżową II stopnia, zdają egzamin w Formule 2015. Do tzw. starej matury przystąpią także wcześniejsze roczniki absolwentów, chcących podejść do egzaminu po raz pierwszy lub poprawić jego wynik.

Egzamin w nowej Formule 2023 zdają licealiści z pierwszego rocznika, który chodził do ośmioklasowej szkoły podstawowej i w roku szkolnym 2022/2023 ukończy czteroletnie liceum. W następnych latach ten typ egzaminu będą zdawali również uczniowie pięcioletnich techników i szkół branżowych II stopnia, którzy chodzili do ośmioklasowej szkoły podstawowej.

Przeczytaj również: Matura 2023 – najnowsze informacje z CKE. Wiemy, jakie rozszerzenia najchętniej wybierają maturzyści

Matura z języka hiszpańskiego w 2023 roku – jak wygląda?

Formuła 2015: Matura z języków obcych na poziomie rozszerzonym w Formule 2015 trwa 150 minut i zawiera ok. 10 zadań, za które można zdobyć maksymalnie 50 punktów. Arkusz składa się z czterech części, sprawdzających następujące umiejętności: rozumienie tekstu czytanego i słyszanego, znajomość środków językowych oraz konstruowanie wypowiedzi pisemnej (np. e-mail, wpis na blogu, wypowiedź argumentacyjna) Poziom biegłości językowej, jaką sprawdza egzamin, to B1+ w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych i B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych.

Formuła 2023: Matura z języków obcych na poziomie rozszerzonym w Formule 2023 trwa 150 minut i zawiera ok. 10 zadań, za które można zdobyć maksymalnie 60 punktów. Arkusz składa się z czterech części, sprawdzających następujące umiejętności: rozumienie tekstu czytanego i słyszanego, znajomość środków językowych oraz konstruowanie wypowiedzi pisemnej (np. e-mail, wpis na blogu, wypowiedź argumentacyjna). Poziom biegłości językowej, jaką sprawdza egzamin, to B2 w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych i B2+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych.

Matura z języków obcych na poziomie dwujęzycznym w obu formułach trwa 180 minut i zawiera ok. 10 zadań, za które można zdobyć maksymalnie 60 punktów. Arkusz ma formę podobną do matury rozszerzonej, ale poziom biegłości językowej, którą sprawdza matura dwujęzyczna, to B2+ oraz C1 w zakresie rozumienia wypowiedzi.  

Na maturze w Formule 2023 absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (jako przedmiotu dodatkowego).

Matura 2023 z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym – arkusze CKE

Arkusze CKE z matury 2023 z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym w obu formułach znajdziesz tutaj:

Arkusz maturalny z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym w Formule 2015   

Transkrypcja nagrań poziom rozszerzony w Formule 2015

Arkusz maturalny z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym w Formule 2023  

Transkrypcja nagrań poziom rozszerzony w Formule 2023

Arkusz maturalny z języka hiszpańskiego na poziomie dwujęzycznym w Formule 2023

Transkrypcja nagrań poziom dwujęzyczny w Formule 2023

 

RAPORT MATURA 2023

Aktualności, arkusze i rozwiązania – Matura 2023

Matura 2023 z Brykiem

Podróż w czasie. Tak kiedyś wyglądały matury w Polsce